23/2/64

I'm not that guy

 ถ้าฉันเป็นคนนู้นฉันไม่ทำแบบนั้นหรอก

ไม่ค่อยอินกับวิธีคิดแบบนี้เท่าไหร่ (ประมาณ ใช้ในเชิงดูถูก) เช่น "ถ้ากูเป็นไอ้ฌอน กูไม่ปลูกต้นไม้หรอก" หรือ "กูเอาตังค์ไปซื้อมือถือดีกว่าแต่งรถแบบพวกแว๊นยังดีกว่า"

เพราะในความเป็นจริงแล้ว การที่เราไม่ได้ตัดสินใจแบบเขา เพราะเราไม่ได้เป็นเขาต่างหาก หากเราเป็นเขาอยู่ในสถานะการณ์แบบเขา ชาติพันธุ์ ภาวะ สถานะ หรือต่างๆ ที่เหมือนกับเขา เราก็ย่อมตัดสินใจเหมือนกับเขา