3/8/63

รัก สุข ผูกพันธ์ชีวิตคู่ จะอยู่กันได้จากอะไร ก็คงมีหลายๆ คำตอบ ซึ่งผมก็ลองหาคำตอบแบบของผม ก็ได้ความมาตามนี้

เราจะอยู่กันได้ อย่างดี และราบรื่นได้ ผมแบ่งออกเป็นเกรดเหมือนวิชาเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3วิชา

ความรัก ความสุข และความผูกพันธ์ แบ่งออกมาเป็นอย่างละ 33.33คะแนน การจะอยู่ด้วยกันได้ หรือไม่สอบตก ก็คือ ต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 60 คะแนน แล้วถ้าคะแนนรวมเพิ่มขึ้น ก็จะมีชีวิตคู่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย

นั่นแปลว่า ถ้าคุณได้ 0 ในวิชานึง คุณต้องได้(แทบจะ)เต็ม ในอีกสองวิชา

ลองยกเคสว่า 0 คะแนนในวิชาใดๆ แล้วจะอยู่ได้อย่างไร

+รัก +สุข -ผูกพันธ์ = ถ้าอยู่ด้วยกัน แล้วรักกัน อยู่แล้วมีความสุข แม้จะไม่ได้ผูกพันธ์กัน มันก็อยู่ด้วยกันได้
+รัก -สุข +ผูกพันธ์ = ถ้ารักกัน ผูกพันธ์กัน แต่ไม่มีความสุข ก็แปลว่า ทั้งคู่ลำบากด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน เพราะเขารักกัน
-รัก +สุข +ผูกพันธ์ = มีความสุข และผูกพันธ์กัน แต่ไม่ได้รักกัน ก็จะเหมือนตามละคร ที่สองคนไม่ได้รักกัน แต่จำต้องมาอยู่ด้วยกันและผูกพันธ์กัน หรือไม่ก็เป็นในลักษณะของ คู่ชีวิตทางธุรกิจ ประมาณว่าคลุมถุงชน

ก็ลองให้คะแนนชีวิตคู่ของคุณดูนะครับ ว่าตอนนี้ ชีวิตคู่ของคุณ มีคะแนนแต่ละอย่างเป็นเท่าไหร่