5/2/57

คนเท่ากัน

คนเท่ากันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเท่ากัน (เงินเดือนเท่ากัน มีบ้านมีรถขนาดเดียวกัน) แต่หมายถึง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ความพยายาม ความสามารถ ที่จะก้าวไปถึงตำแหน่ง หรือสถานะที่คนใดๆ เป็นอยู่ได้ และไม่มีใครมีสิทธิ์พิเศษที่คนอื่นๆ จะไม่สามารถก้าวขึ้นมาเท่าเทียม หรือมาเป็นตำแหน่งนั้นๆ ได้ ‪#‎นิยามคำว่าคนเท่ากันในแบบของผม‬